Brc Warszawa - Montaż istalacji gazowych LPG w benzynie i dieslu brcwarszawa.pl

Montaż instalacji gazowych
w pojazdach samochodowych

Sprawdź naszą ofertę

Częste pytania

Co to jest LPG?

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – wspólna nazwa mieszanin propanu i butanu (w różnych proporcjach). Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł zasilania.

LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu. W skali światowej szacuje się, że prawie 60% globalnej produkcji LPG pochodzi z wydobycia naturalnego, zaś pozostała część z procesów rafineryjnych.

W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei.

Liczba oktanowa LPG wynosi 90-120, choć do oceny właściwości antystukowych tego paliwa stosuje się częściej liczbę metanową, która dla LPG stosowanego do napędu samochodów mieści się w granicach 60-80.

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno i wielopunktowymi układami wtryskowymi. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny benzyny bezołowiowej. W wielu krajach, m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.

Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje.

 

Instalacja gazowa IV generacji

Instalacja gazowa IV generacji – „sekwencja” jest najpowszechniej stosowaną w ostatnim czasie. Gaz dostarczany jest do silnika przez elektrycznie sterowane wtryskiwacze – zamontowane w pobliżu zazwyczaj na kolektorze dolotowym. Dawka paliwa ustalana jest na podstawie infromacji dostarczanych przez centralkę gazową. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie przyspieszenia oraz prędkości maksymalnej na prawie na takim samym poziomie jak przy zasilaniu benzyną.
W instalacjach gazowych IV generacji dzięki sekwencyjnemu wtryskowi przejście na zasilanie gazem (po uzyskaniu określonej temperatury silnika) oraz na benzynę odbywa się automatycznie. Przełącznik umieszczony wewnątrz pojazdu (zazwyczaj przy kolumnie kierowniczej) sygnalizuje przełączenia się paliwa na gaz oraz stan napełnienia zbiornika zbiornika gazowego.

Zasada działania instalacji gazowych IV generacji:
W układzie tego typu wtryskiwacz gazu działa bardzo podobnie do wtryskiwacza benzyny. Z reduktora ciśnienie gazu doprowadzone jest do wtryskiwaczy zamontowanych na specjalnej listwie paliwowej. Komputer oblicza moment otwierania wtryskiwacza i czas trwania wtrysku dla każdego cylindra osobno.

Zaletami sekwencyjnego wtrysku gazu są:
– znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do instalacji poprzednich generacji
– praktycznie zachowanie seryjnych parametrów pojazdu
– zmniejszenie zanieczyszczeń