Diesel + LPG

 

Fuel Fusion to alternatywny, dwu-paliwowy system zasilania dla silników wysokoprężnych wykorzystujący LPG lub CNG. System Fuel Fusion ogranicza wtryskiwanie oleju napędowego i w jego miejsce podaje precyzyjną dawkę gazu.

Olej napędowy jest wtryskiwany tradycyjnie do komór spalania silnika, natomiast dawka gazu wprowadzana jest do układu dolotowego przed lub za turbosprężarką  za pomocą dwóch wtryskiwaczy gazowych.

Dodatek gazu pozwala na niemalże całkowite spalanie oleju napędowego, co w zwykłym silniku diesla jest praktycznie niemożliwe. Silniki wysokoprężne spalają większość wtryskiwanego oleju napędowego, zawsze pozostaje jednak część, która zamieniona zostaje na spaliny.  W skład tych spalin wchodzą między innymi tlenek węgla,  węglowodory i rakotwórcze cząstki stałe.

Wydajniejsze spalanie oleju napędowego wpływa też korzystnie na moc silnika i jego moment obrotowy, a jednocześnie nie wpływa negatywnie na jego żywotność. Jazda na dwu-paliwowym zasilaniu to rozwiązanie przynoszące korzyści finansowe i ekologiczne, a równocześnie nie zagrażające bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji pojazdu.

Minimalna proporcja mieszanki Diesel+LPG

LPG 20%

ON 80%

Zasada działania

LPG w silniku wysokoprężnym jest paliwem dodatkowym.  W przeciwieństwie do instalacji gazowych w silnikach benzynowych nie następuje tutaj całkowita wymiana paliwa na gaz. Gaz dodany do mieszanki paliwa staje się katalizatorem jej spalania i przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania oleju napędowego.

Gaz dostarczany ze zbiornika poprzez reduktor, w którym następuje przemiana gazu z fazy ciekłej w fazę lotną, wprowadzany jest do układu dolotowego silnika przed lub za turbosprężarką. Dawkowanie gazu kontrolowane jest wtryskiwaczami sterowanymi przez elektroniczną centralę FUEL FUSION stanowiącą serce systemu, która dostosowuje pracę całej instalacji na podstawie informacji uzyskanych z magistrali CAN pojazdu. Informacje z pojazdu i centrali sterowania wtryskiem gazu zapisywane są na bieżąco w pamięci wewnętrznej Fuel Fusion, z której możemy je pobrać poprzez złącze USB w celu wygenerowania raportu spalania gazu i oleju napędowego, zawierającego również parametry pracy instalacji gazowej oraz pojazdu.

Z punktu widzenia kierowcy system Fuel Fusion, w który wyposażony jest pojazd, jest praktycznie bezobsługowy, a sam kierowca ma do dyspozycji tylko przełącznik z wyświetlaczem wskazującym poziom gazu w zbiorniku, przy czym załączanie i wyłączanie się systemu następuje w pełni automatycznie.

System FUEL FUSION nie wymaga ingerencji w oryginalną konstrukcję silnika i jest całkowicie zautomatyzowany, niezależny, i pozwala na indywidualne dopasowanie do potrzeb pojazdu, a jego eksploatacja jest bezproblemowa i przynosi korzyści finansowe w postaci obniżenia kosztów utrzymania pojazdu.

Zastosowanie

FUEL FUSION to instalacja gazowa LPG zasilająca silniki Diesla. Każdy pojazd lub maszyna wyposażona w silnik wysokoprężny może być dodatkowo zasilana gazem LPG.

Instalacja przeznaczona jest do wszystkich pojazdów z silnikiem Diesla

Ekonomia

System FUEL FUSION gwarantuje oszczędności w stosunku do dotychczasowych kosztów paliwa. Dla pojazdów o zużyciu paliwa przekraczającym 10 litrów ON na 100 km i przebiegach przekraczających 100 000 km rocznie są to znaczące kwoty.

Jednak Fuel Fusion to nie tylko zamiana części oleju napędowego na LPG (diesel na gaz), jest to również zwiększenie mocy, momentu obrotowego oraz poprawa kultury pracy silnika.

Dodanie LPG  do komory spalania powoduje wydajniejsze spalanie oleju napędowego, czego wynikiem jest redukcja nagaru w cylindrach i na pierścieniach tłokowych oraz zwiększona żywotność katalizatorów i filtrów cząstek stałych.

Dzięki zainstalowaniu systemu Fuel Fusion możemy podnieść wydajność naszego pojazdu, zwłaszcza w trudnych warunkach pracy.


Moc i moment obrotowy silnika wzrasta
średnio 5 do 10%, a praca naszego silnika staje się bardziej elastyczna.

Ekologia

FUEL FUSION
zmniejsza emisję związków toksycznych w silnikach Diesla!

FUEL FUSION
to oszczędność paliwa i redukcja CO2!

 

Badania wykonane w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie wykazały, że całkowita emisja spalin zmniejszyła się o 20%, a wyniki dotyczące niebezpiecznych substancji przedstawiły następującą poprawę:

Emisja tlenku azotu (NOx) zmniejszyła się o 8,52%

Emisja dwutlenku węgla (CO2) zmniejszyła się o 4,5%

Emisja cząstek stałych (PM) zmniejszyła się aż o 85%.

Badania zostały przeprowadzone wg Regulaminu nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Dlaczego właśnie dziś należy zwrócić uwagę na redukcję CO2, NOx i cząstek stałych?

Wraz ze wzrostem troski o środowisko naturalne, przedsiębiorstwa coraz liczniej prowadzą szeroko zakrojoną politykę ekologiczną.

Z przyjemnością otrzymujemy zapytania od naszych Klientów o możliwość instalacji systemu Solaris Diesel właśnie z powodów ekologicznych. Najczęstszym z nich jest warunek przedsiębiorstwa, aby jego dostawca pracował w sposób nie narażający środowisko na straty z powodu zanieczyszczeń powietrza. Idealnym rozwiązaniem jest nasz produkt, który redukuje emisję spalin samochodowych. Dodatkowym atutem jest obniżenie kosztów użytkowania pojazdów posiadających silniki wysokoprężne aż do 20% i wydłużenie ich żywotności.

Pojazdy zasilane ON cechują się niepełną efektywnością spalania paliwa – na poziomie 75-85% –, a dzięki zastosowaniu systemu Fuel Fusion zwiększa się ona do poziomu 95%. Tym samym redukowana jest emisja niebezpiecznych substancji do atmosfery.

Zastosowanie systemu Fuel Fusion to nie tylko korzyści finansowe. Mniejsze zużycie oraz wydajniejsze spalanie oleju napędowego – do 95% ulega dopaleniu – przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenek węgla, węglowodory i cząstki stałe.

Na nasze otoczenie ma również wpływ hałas, a jak wiadomo silniki diesla do cichych nie należą. Tutaj również system Fuel Fusion ma swój pozytywny wpływ, silnik diesla po dodaniu dawki LPG  staje się cichy, a jego praca bardziej przypomina pracę silnika benzynowego.

Zapraszamy do współpracy, wspólnie oszczędzajmy paliwo i chrońmy środowisko!

Homologacje

System Fuel Fusion posiada następujące homologacje:

  • PL*0063*00/G M1 i N1 pojazdy do 3,5 t
  • PL*0067*00/G M2 i N2 pojazdy od 3,5 do 12 t
  • PL*0064*00/G M3 i N3 pojazdy powyżej 12 t
  • PL*0064*06*/G N3 z uwzględnieniem pojazdów ADR
  • E20 R67-011071 dla LPG
  • E20 R110-010061 dla CNG